Chính sách hoàn tiền

Hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua

Nội dung

Công ty sẽ hoàn trả tổng số tiền đã trả cho Người dùng trong trường hợp Người dùng chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ cho Đăng ký hàng năm hoặc hàng năm trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua. Trong phạm vi đó, Người dùng sẽ liên hệ với ETG thông qua support@etg.vn Bạn có thể nhận được khoản hoàn lại đầy đủ (trừ đi chi phí giao dịch) nếu bạn yêu cầu nó trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua, ngoại trừ đăng ký hàng tháng hoặc khi chúng tôi chấm dứt quyền truy cập của bạn trong trường hợp vi phạm điều khoản dịch vụ hoặc không thanh toán các khoản phí hiện hành trên ngày đáo hạn. Chỉ trong một số điều kiện nhất định, việc hoàn tiền có thể được thực hiện sau khi vượt quá giới hạn 7 ngày. Sau khi nhận được yêu cầu hoàn tiền của bạn, chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc chấp thuận hay từ chối khoản tiền hoàn lại của bạn. Nếu bạn được chấp thuận, thì khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ được xử lý và một khoản tín dụng sẽ tự động được áp dụng cho thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán ban đầu của bạn, trong vòng một số ngày nhất định. Chúng tôi có quyền từ chối hoàn lại tiền do không tương thích với một số phần mềm của bên thứ ba.

Sử dụng hoàn toàn miễn phí

Cài đặt chỉ với 1 click, hoàn toàn miễn phí. Dễ dàng sử dụng không cần thêm bất kì thao tác nào. Theo dõi thư của bạn một các an toàn.
An toàn & bảo mật
Dễ cài đặt
Thông báo tức thì